Ο πανέμορφος Murphy επισκέφθηκε σήμερα την κλινική μας για τον χρονιαιο του ιατρικό έλεγχο.