Υπερηχοτομογραφικη διάγνωση

Υπερηχοτομογραφικη διάγνωση της συστροφής του σπλήνα με χειρουργική αποκατάσταση.(σπληνεκτομη)