Ορθοπεδικό χειρουργείο. Η Σούκαρ έπεσε από τις σκάλες κι έπαθε αποσπαστικό κάταγμα του κνημιαίου κυρτώματος. Μεταλλική ύλη και ράμμα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάταξη του κατάγματος.